Cristin-prosjekt-ID: 602057
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602057
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Irinotecan-basert triplett (FOLFOXIRI) kjemoterapi som cellegift behandling før og etter operasjon for kreft i magesekken og overgang mellom spiserør og magesekken (INTENSE studie)

prosjektleder

Ghazwan Al-Haidari
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/708

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 1. februar 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Irinotecan-basert triplett (FOLFOXIRI) kjemoterapi som cellegift behandling før og etter operasjon for kreft i magesekken og overgang mellom spiserør og magesekken (INTENSE studie)

Populærvitenskapelig sammendrag

Ventrikkel kreft uten fjernmetastase er kirurgisk reseksjon den eneste kurativ behandlingen. 5 års overlevelse er ca 20 %. Tilleggsbehandling med kjemoterapi forbedrer overlevelse. De europeiske og nasjonale retningslinjer anbefaler perioperativ kjemoterapi. To studier har visst økning i 5-års overlevelse til 36-38% ved bruk av fluoropyrimidin og platina (CF) +/- epirubicin (ECF/ECX). Ny studie sammenlignet perioperativ FLOT (5FU/oxaliplatin/docetaxel) med ECF. Det var bedre histopatologisk komplett respons (pCR) (16 mot 6 %) og 3 års overlevelse (57 mot 48 %) i favør av FLOT. Irinotecan er et annet aktiv stoff. 2 studier i første linje viste samme effekt men bedre toleranse sammenlignet med cisplatin basert. 4 studier med fluoropyrimidin/oxaliplatin/irinotecan viste bra responsrate på 60-75 %. Det er rasjonelt for å videreutvikle den i perioperativ innstilling. Vi valgte FOLFOXIRI siden bivirkningsprofilen er godt karakterisert hos europeiske pasienter. Primær endepunktet er pCR.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ghazwan Al-Haidari

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hans-Olaf Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2