Cristin-prosjekt-ID: 602184
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 602184
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

prosjektleder

Ingunn Holden Bergh
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1115

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 1. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å undersøke om søvn (varighet, hyppighet av oppvåkning, søvnproblemer) hos småbarn har sammenheng med vektutvikling i barneskolealder. Man ønsker også å undersøke om stillesittende aktivitet (skjermaktivitet som å se på TV/DVD, spille elektroniske spill) er en stabil atferd (sporer) fra tidlig barndom til skolealder, og om slik skjermaktivitet har sammenheng med a) søvn (varighet og kvalitet) og b) vektutvikling hos barn/ungdom. Videre vil man undersøke om ulike aspekter ved søvn kan forklare en sammenheng mellom a) skjermaktivitet og vektutvikling, og om b) søvn og skjermaktivitet kan forklare sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og vektutvikling. I de nevnte problemstillingene vil man også undersøke om mulige sammenhenger, sporingseffekter og eventuelle påviste mekanismer varierer på tvers av sosioøkonomisk status, kjønn, familiestruktur eller annen relatert atferd. Overvekt og fedme er en global helseutfordring med negative fysisk og psykiske konsekvenser for barn og voksne. Ugunstig vektutvikling har sammenheng med en rekke påvirkelige levevaner som etableres i tidlig barneår, inkludert ugunstig kosthold, lite fysisk aktivitet og mye stillesittende aktivitet. Lite søvn er også en risikofaktor for ugunstig vektutvikling. Barn med foreldre med lav utdanning både sover mindre, er mer stillesittende og bruker skjermer, inkludert TV-titting, i større grad og enn barn med foreldre med høyere utdannelse. Disse barna har også mer overvekt og fedme. For å kunne utvikle tiltak som har mulighet til å påvirke disse forskjellene, er det behov for mer kunnskap om mekanismene bak sammenhengene. Det er behov for både å undersøke om a) søvn (varighet og kvalitet) kan bidra til å forklare en eventuell sammenheng mellom skjermaktivitet og vektutvikling, og b) om skjermaktivitet og ulike aspekter av søvn kan forklare en sammenheng mellom sosioøkonomiske forskjeller og vektutvikling. Det planlegges å bruke allerede innsamlede opplysninger fra alle barna som deltar i MoBa.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Holden Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3