Cristin-prosjekt-ID: 610458
Sist endret: 4. september 2018 13:23
Cristin-prosjekt-ID: 610458
Sist endret: 4. september 2018 13:23
Prosjekt

Drogheda AVRAP Evaluation

prosjektleder

Roger Almvik
ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Alvorlige psykiske lidelser

HRCS-helsekategori

  • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

  • 1 Underbyggende Forskning

Kategorier

Prosjektkategori

  • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2018 Slutt: 1. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drogheda AVRAP Evaluation

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Roger Almvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved PH - Kompetansesenteret for sikkerhets, -fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1