Cristin-prosjekt-ID: 610458
Sist endret: 2. juli 2020, 15:16

Cristin-prosjekt-ID: 610458
Sist endret: 2. juli 2020, 15:16
Prosjekt

Drogheda AVRAP Evaluation

prosjektleder

Roger Almvik
ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Alvorlige psykiske lidelser

HRCS-helsekategori

  • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

  • 1 Underbyggende Forskning

Kategorier

Prosjektkategori

  • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2018 Slutt: 4. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drogheda AVRAP Evaluation

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Roger Almvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1