Cristin-prosjekt-ID: 612665
Sist endret: 12. september 2019, 15:25

Cristin-prosjekt-ID: 612665
Sist endret: 12. september 2019, 15:25
Prosjekt

Forløpstudie av pasienter utskrevet fra Sikkerhetsavdelinger i Norge med fastlagte evaluerings- og håndteringsrutiner (SAFE pilot prosjekt).

prosjektleder

Stål Bjørkly
ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forløpstudie av pasienter utskrevet fra Sikkerhetsavdelinger i Norge med fastlagte evaluerings- og håndteringsrutiner (SAFE pilot prosjekt).

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmål: Å gjøre individuelle risikovurderinger for å utforme og iverksette individuelt tilpassede risikohåndteringsstrategier med henblikk på å redusere risiko for residiv hos pasienter med voldsproblemer. 

Design og metode:

Deltakere/målgruppe: Pasienter fra sikkerhetsenhetene ved: Oslo universitetssykehus, Gaustad og RSA Dikemark, Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF, Blakstad, og Lier.

Type forskningsmetode: Prosjektet dekker både utredning, intervensjon og oppfølging.  Det er utformet som en naturalistisk, prospektiv studie med en case-control design og under forutsetning av tilstrekkelig antall valide observasjoner også en case-crossover design. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Stål Bjørkly

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

John Olav Roaldset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2