Cristin-prosjekt-ID: 619480
Sist endret: 28. mars 2019, 13:32

Cristin-prosjekt-ID: 619480
Sist endret: 28. mars 2019, 13:32
Prosjekt

Body versus Machine: Motivational Nondirective Resonance Breathing versus Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation for the Treatment of Chronic Widespread Pain

prosjektleder

Charles Ethan Paccione
ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2017046

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Meditasjon • Fibromyalgi • Generaliserte smarter • Transkutan vagus-nervestimulering

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Hjerte og kar
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 6.3 Medisinsk utstyr
 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige
 • 6.7 Fysiske
 • 6.8 Alternativ behandling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Charles Ethan Paccione

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. april 2019 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Body versus Machine: Motivational Nondirective Resonance Breathing versus Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation for the Treatment of Chronic Widespread Pain

Populærvitenskapelig sammendrag

Chronic widespread pain (CWP), including Fibromyalgia, affects one in ten individuals within the general population and has the highest prevalence in Norway. CWP is a leading cause of long-term sick leave and emotional as well as physical distress. Many CWP treatments today are invasive, ineffective, and cause several adverse side effects. "Body versus Machine" is a study which investigates how two noninvasive, safe, portable, and potentially effective treatments for CWP increases wellbeing and decreases pain either through meditative-based deep breathing or noninvaisve electrical stimulation. These two treatments are called Motivational Nondirective Resonance Breathing (MNRB) and Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (tVNS). Individuals who have CWP and/or Fibromylagia who are interested in participating in this study are invited to submit a diagnostic study form via Nettskjema to the study coordinators. If eligible, participants will then be officially referred to the Department of Pain Management and Research at Oslo University Hospital, Ullevål, for their first clinical visitation. At the first clinical visitation, participants will undergo various testing procedures which will investigate the current state of their pain along with stress and overall wellbeing. Participants will then take their portable MNRB or tVNS treatments home to use everyday, 15 min in the morning and 15 min in the evening, for 2 weeks. After 2 weeks, participants will come back to the clinic for their second clinical visitation to see how their pain, stress, and overall wellbeing has changed.

Vitenskapelig sammendrag

This study will use a randomized single-blind controlled design to investigate the treatment efficacy of motivational nondirective resonance breathing (MNRB) and transcutaneous vagus nerve stimulation (tVNS) on patients diagnosed with chronic widespread pain (including fibromyalgia). Consenting CWP patients (N=112) who are referred to the Department of Pain Management and Research at Oslo University Hospital, Ullevål, in Oslo, Norway, will be randomized into one of four independent groups. Half of these participants (N=56) will be randomized to one of two experimental tVNS groups. The other half (N=56) will be randomized to one of two MNRB groups. The interventions will be self-administered twice per day, at home, 15 min/morning and 15 min/evening, for a total duration of 2 weeks. Participants are invited to the clinic twice for pre- and post-intervention data collection. The primary outcomes are changes in photoplethysmography measured heart rate variability and self-reported pain intensity measured by the pain numeric rating scale. Secondary outcomes include changes in pain detection threshold and pain tolerance threshold determined by pressure cuff algometry, long-term stress regulation through hair cortisol, blood pressure, and health related quality of life and behavior.

Utstyr

1. Transcutaneous vagus nerve stimulator

2. Mindfulyou deep breathing device

Tittel

Kropp versus Maskin: Motivational Nondirective Resonant Puste mot Transkutan Vagus Nerve Stimulering for behandling av kronisk utbredt smerte

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk utbredt smerte (CWP), inkludert Fibromyalgi, påvirker en av ti individer i befolkningen og har den høyeste forekomsten i Norge. CWP er en ledende årsak til langsiktig sykefravær og følelsesmessig samt fysisk lidelse. Mange CWP-behandlinger i dag er invasive, ineffektive og forårsaker flere bivirkninger. "Body versus Machine" er en studie som undersøker hvordan to ikke-invasive, trygge, bærbare og potensielt effektive behandlinger for CWP øker trivsel og reduserer smerte enten gjennom meditativ-basert dyp pusting eller ikke-invasiv elektrisk stimulering. Disse to behandlingene kalles Motivational Nondirective Resonance Breathing (MNRB) og Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (tVNS). Personer som har CWP og / eller Fibromylagia som er interessert i å delta i denne studien, inviteres til å sende inn et diagnostisk studieskjema via Nettskjema til studiekoordinatorene. Deltakerne vil da bli offisielt henvist til Institutt for smerteforvaltning og forskning ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, for deres første kliniske besøk. Ved første kliniske besøk vil deltakerne gjennomgå ulike testprosedyrer som vil undersøke den aktuelle tilstanden av smerte sammen med stress og generelle velvære. Deltakerne vil da ta sine bærbare MNRB- eller tVNS-behandlinger hjem til bruk hver dag, 15 min om morgenen og 15 min om kvelden, i 2 uker. Etter 2 uker vil deltakerne komme tilbake til klinikken for deres andre kliniske besøk for å se hvordan deres smerte, stress og generelle velvære har endret seg.

Vitenskapelig sammendrag

Denne studien vil bruke en randomisert, enkeltblind kontrollert design for å undersøke effekten av motiverende nondirectiv resonanspusting (MNRB) og transkutan vagusnervestimulering (tVNS) hos pasienter diagnostisert med kronisk utbredt smerte (inkludert fibromyalgi). Samtykke CWP-pasienter (N = 112) som er henvist til Institutt for smerteforvaltning og forskning ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, i Oslo, vil bli randomisert til en av fire uavhengige grupper. Halvparten av deltakerne (N = 56) vil bli randomisert til en av to eksperimentelle tVNS-grupper. Den andre halvdelen (N = 56) vil bli randomisert til en av to MNRB-grupper. Intervensjonene vil bli administrert to ganger daglig, hjemme, 15 min / morgen og 15 min / kveld, for en total varighet på 2 uker. Deltakere inviteres til klinikken to ganger for datainnsamling før og etter inngrep. De primære utfallene er endringer i fotoplethysmografi målt hjertefrekvensvariabilitet og selvrapportert smerteintensitet målt ved smertestatistikkskalaen. Sekundære utfall inkluderer endringer i smerte deteksjon terskel og smertetoleranse terskel bestemt av trykk mansjett algometri, langsiktig stress regulering gjennom hår kortisol, blodtrykk og helse relatert livskvalitet og atferd.

Utstyr

1. Transkutan vagus-nervestimulator

2. Mindfulyou dyp puste enhet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Charles Ethan Paccione

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for anestesiologi ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Børsting Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3