Cristin-prosjekt-ID: 629700
Sist endret: 6. september 2019, 13:52

Cristin-prosjekt-ID: 629700
Sist endret: 6. september 2019, 13:52
Prosjekt

Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon (KABIS)

prosjektleder

Sigurd Olav Handeland
ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.200.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280782

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon (KABIS)

Populærvitenskapelig sammendrag

KABIS-prosjektets skal forsterke og målrette den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (S-CCS)som skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. Prosjektet skal videreutvikle, og styrke, samspillet i det regionale havbrukslandskapet ved å forene, og styrke, følgende kompetanser og tilbud i omstillingsprosessene næringen nå gjennomgår, herunder: 1) Styrke den operasjonelle og anvendte forskningen på miljøvennlige oppdrettssystemer; 2) Utvikle behovsbaserte og innovasjonsorienterte utdanningsprogram (master/siv.ing., PhD); 3) Utvikle forskningsbasert kunnskap om innovasjon i regionale næringsmiljø med fokus på implementering av FoU resultat i produksjon, tilrettelegging og ledelse av samhandlings- baserte innovasjonsprosesser. I tillegg til å utvikle et velfungerende regionalt innovasjonssystem innen havbruk, vil prosjektet styrke havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle ny framtidsrettet kompetanse knyttet til bærekraftig oppdrettsteknologi i tett dialog med relevante nærings og FoU partnere

Vitenskapelig sammendrag

KABIS-prosjektets overordnete idé er å forsterke, og målrette, den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (S-CCS)som skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. Prosjektet skal videreutvikle, og styrke, samspillet i det regionale havbrukslandskapet ved å forene, og styrke, følgende kompetanser og tilbud i omstillingsprosessene næringen nå gjennomgår, herunder:

 

1. Styrke den operasjonelle og anvendte forskningen på miljøvennlige oppdrettssystemer.

2. Utvikle behovsbaserte og innovasjonsorienterte utdanningsprogram (master/siv.ing., PhD).

3. Utvikle forskningsbasert kunnskap om innovasjon i regionale næringsmiljø med fokus på implementering av FoU resultat i produksjon, tilrettelegging og ledelse av samhandlings- baserte innovasjonsprosesser.

 

I tillegg til å utvikle et velfungerende regionalt innovasjonssystem innen havbruk, vil prosjektet styrke havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle ny framtidsrettet kompetanse knyttet til bærekraftig oppdrettsteknologi i tett dialog med relevante nærings og FoU partnere. Addisjonaliteten knyttet til denne aktiviteten vil bidra til at oppdrettsnæringen skal lykkes i de pågående endringsprosessene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigurd Olav Handeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Stig Erik Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2