Cristin-prosjekt-ID: 630739
Sist endret: 17. desember 2018, 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 630739
Sist endret: 17. desember 2018, 10:52
Prosjekt

ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT

prosjektleder

Paolo Zanaboni
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT

Populærvitenskapelig sammendrag

Fysisk inaktivitet er den fjerde risikofaktoren for dødelighet. Inaktive voksne har en høyere risiko for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer. I Norge bare en liten prosentandel av befolkningen følger anbefalingene for fysisk aktivitet. Faktorer som påvirker etterlevelse er avstand til treningsfasiliteter, dårlig vær, motivasjon- og tidsmangel. Nye hjemmebaserte løsninger og bærbar teknologier kan fremme fysisk aktivitet blant inaktive voksne.

En randomisert kontrollert studie vil bli gjennomført for å undersøke effektene av: 1) aktivitetsarmbånd, 2) hjemmebasert trening på nett og 3) motivasjonsstøtte. Studien tar sikte på å fremme fysisk aktivitet blant inaktive voksne. Økt fysisk aktivitet kan også bidra til å forbedre trening etterlevelse, livskvalitet, egenmestring og velvære og redusere stressnivå, kardiorisikofaktorer, bruk av helseressurser, kostnader og sykefraværsdager.

MÅL

Hovedmålet med studien er å teste om hjemmebasert trening på nett og bruk av aktivitetsarmbånd øker fysisk aktivitet og tilrettelegger trening etterlevelse blant fysisk inaktive voksne. Sekundære mål inkluderer: andel deltakere som oppnår anbefalinger; trening etterlevelse; fysisk aktivitet; kardiorisikofaktorer; livskvalitet; egenmestring; stressnivå; velvære; bruk av helseressurser og kostnader; kostnadseffektivitet; sykefraværsdager; brukervennlighet.

Metode

En Hybrid Type I effekt-implementering randomisert kontrollert studie vil bli utført på fysisk inaktive voksne som bor i underserverte områder i Finnmark. Ett hundre og åtti deltakere vil bli fordelt på tre grupper i et 1:1:1-forhold og delta i 18 måneder. Deltakere i gruppe A vil bruke aktivitetsarmbånd Mio Slice med algoritmen Personal Activity Intelligence (PAI). Deltakerne i gruppe B vil bruke PAI og få tilgang til Les Mills On Demand med det nødvendige utstyret til å utføre hjemmebasert trening på nett. Deltakere i gruppe C vil bruke PAI, Les Mills On Demand og ytterligere motivasjonsstøtte.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Bryce Hastings

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Auckland University of Technology

Alf Egil Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Andre institusjoner

Marie-Pierre Gagnon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Université Laval

Tobias Kowatsch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sveits
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »