Cristin-prosjekt-ID: 631285
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631285
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tidlig oppdagelse av dårlig etterlevelse og medisinsk forverring hos pasienter med diabetes

prosjektleder

Rogardt Heldal
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/780

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig oppdagelse av dårlig etterlevelse og medisinsk forverring hos pasienter med diabetes

Populærvitenskapelig sammendrag

Noen pasienter med diabetes har av forskjellige grunner perioder hvor de ikke etterlever planlagt / optimal medisinering. Dette kan føre til medisinsk forverring både på kort og lang sikt, som er til ulempe for pasientene selv og kan utløse stor ressursbruk i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å benytte informasjon som allerede registreres i sykehusets journal (DIPS) til å oppdage hvilke pasienter som står i fare for denne type forverring, og sette inn en innsats for å forsøke å sikre eller forbedre etterlevelse, og forhindre medisinsk forverring

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rogardt Heldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Linda Mortensen Hove

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Andreas Hammerbeck

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3