Cristin-prosjekt-ID: 631318
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 631318
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Pilotstudie på musikkterapi for depresjon i primærhelsetjenesten

prosjektleder

Christian Gold
ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1497

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pilotstudie på musikkterapi for depresjon i primærhelsetjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

Forekomsten av depresjon er høy. Det er behov for å utvikle effektive behandlingsmetoder i primærhelsetjenesten. Musikkterapi er en liten men i voksende grad anerkjent og anbefalt terapiform som mange pasienter ønsker, men som så langt sjeldent tilbys gjennom primærhelsetjenesten. Mål for dette pilotprosjektet er å finne ut hvordan pasientrekruttering til en effektstudie av musikkterapi (MT) kan fungere, basert på et regionalt forskningsnettverk som samtidig etableres på Vestlandet. 4 fastleger i nettverket skal rekruttere og henvise tilsammen 6 pasienter med depresjon til MT i høst 2018. Henviste pasienter vil tilbys individuell MT (12 sesjoner over 6 uker), med tilfeldig tildeling til MT med eller uten tilleggsaktiviteter (hjemmebasert musikklytting og/eller pusteøvelser). Pasientene vil følges opp etter MT med standardisert diagnoseverktøy (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, MADRS) og andre verktøy om funksjon (GAF), selvrapportert angst (HADS) og livskvalitet (RAND-36).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Gold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Brynjulf Stige

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tone Smith-Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Monika Geretsegger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5