Cristin-prosjekt-ID: 631356
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631356
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

IBD i Rogaland

prosjektleder

Tore Grimstad
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2631

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2012 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IBD i Rogaland

Populærvitenskapelig sammendrag

Søknaden gjelder en prospektiv kohortstudie. Målgruppen er alle nydiagnostiserte pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt, i Rogaland. Formålet er en kartlegging av behandling og behandlingsrespons. Sekundære mål er å beskrive populasjonen med IBD i Rogaland, beskrive komplikasjonsrate kartlegge fatigue, bestemme den genetiske profilen og hvordan sykdommen påvirker bruk av ressurser i helsetjenesten. Det legges opp til at prosjektet skal danne utgangspunkt for flere PhD prosjekter. Opplysninger til studien vil innhentes ved kliniske undersøkelser og ved hjelp av spørreskjemaer. Pasientene skal møte til kontroll etter 3, 11, 15, 23 og 35 måneder. Det skal tas blodprøver, fecalprøver og mukosale biopsier. Det skal senere gjøres cytokineredox og mRNA ekspresjonsanalyser. Data om livskvalitet skal også registreres. Det planlegges å rekruttere 100 deltakere til studien. Det planlegges å opprette en forskningsbiobank med navnet ”Gastroenterologisk biobank SUS”. Ansvarshavende er Tore Bjørn Grimstad. Bobanken planlegges å vare til 2016. Deltakerne samtykker til innsamling og bruk av det biologiske materiale.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Grimstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Berit Skjellerudsveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Øyvind Steinsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 3 av 3