Cristin-prosjekt-ID: 631359
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631359
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En randomisert studie som sammenligner direkte fremre tilgang med direkte laterale tilgang hos pasienter med fractura colli femoris som skal opereres med totalprotese.

prosjektleder

Øystein B. Lian
ved Helse Møre og Romsdal HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/935

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. juli 2018 Slutt: 3. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En randomisert studie som sammenligner direkte fremre tilgang med direkte laterale tilgang hos pasienter med fractura colli femoris som skal opereres med totalprotese.

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjennom vår studie vil vi kunne vise om en muskelsparende fremre tilgang til hofteleddet vil gi en bedre funksjon og mindre smerter hos pasienter med dislokerte lårhalsbrudd. Det er en longitudinell randomisert kontrollert studie. 130 pasienter vil bli randomisert til enten en muskelsparende fremre tilgang eller en tradisjonell direkte lateral tilgang der begge gruppene får implantert en totalprotese. Vi vil bruke anerkjente funksjonstester, spørreskjemaer, blodprøver, samt radiologiske undersøkelser. Primært vil jeg undersøke hvorvidt det er en forskjell i funksjon 2,6 og 12 uker, samt 1 år postoperativt mellom gruppene ved å bruke Timed Up and Go-test, The Forgotten Hip Score, samt Oxford Hip Score. Sekundært vil jeg måle generell livskvalitet ved å bruke EQ5D, operasjonstid, blødning, måle CK nivå som er et mål på muskeltraume, CRP, radiologiske resultat, hvorvidt pasienten utskrives til institusjon eller hjem, samt komplikasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein B. Lian

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Møre og Romsdal HF

John Magne Hoseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Otto Schnell Husby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 3 av 3