Cristin-prosjekt-ID: 631440
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 631440
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Influensa i svangerskapet og kreft hos barn

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1565

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Influensa i svangerskapet og kreft hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen er vår manglende kunnskap om årsakene til kraft i barnealder. Det spekuleres på om infeksjoner i svangerskapet kan øke risikoen for kreft hos barnet, enten direkte via overgang av virus til fosteret, eller indirekte via inflammasjonstegn. For å avklare dette spørsmål kan vi bruke svineinfluensaepidemien i Norge om høsten 2009 som et slags naturlig eksperiment, ved å sammenligne barn født før og etter epidemien med barn der mor ble eksponert for epidemien mens hun var gravid. Dette er en enkel registerstudie med kobling mellom fødselsregisteret og kreftregisteret. Hvis vi finnes en sammenheng er det aktuelt å gå videre med dybdestudier, som det vi bli søkt REK om.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Yunsung Lee

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2