Cristin-prosjekt-ID: 631445
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 631445
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Nye terapeutiske strategier for anti-tumor immunaktivitet ved ovarialcancer.

prosjektleder

Kjetil Tasken
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1489

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2007 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye terapeutiske strategier for anti-tumor immunaktivitet ved ovarialcancer.

Populærvitenskapelig sammendrag

Årlig rammes ca. 500 norske kvinner av eggstokkreft. Dette er en alvorlig sykdom fordi den ofte oppdages sent. Kroppens immunforsvar vil til enhver tid bekjempe fremmede agens i kroppen inkludert kreftceller. Det er nylig kartlagt en ny subtype av T celler som heter regulatoriske T celler (Treg) og har en immunsupprimerende effekt overfor andre immunceller. Tumorvev ser ut til i ulik grad å kunne påvirke T celle populasjoner og forekomsten av Treg. Dette vil direkte påvirke immuncellenes evne til å bekjempe kreftceller. Vi vil kartlegge funksjonell betydning av Treg i lokal immunsuppresjon ved ovarialcancer og analysere hvilke molekylære mekanismer som regulerer dette. Videre vil vi kartlegge bioprofilen til kreftceller og immunceller hos pasienter med ovarialcancer ved å undersøke ascites (bukhulevæske) og perifert blod og se på gruppen som får recidiv og/eller utvikler cytostatikaresistens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjetil Tasken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Alfonso Urbanucci

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lena Eroukhmanoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Andrea Cremashi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4