Cristin-prosjekt-ID: 631454
Registrert av: REK Sist endret: 22. april 2021 11:28

Cristin-prosjekt-ID: 631454
Registrert av: REK Sist endret: 22. april 2021 11:28
Prosjekt

Helsemessige konsekvenser hos barn når foreldrene er nære slektninger

prosjektleder

Pål Suren
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1272

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsemessige konsekvenser hos barn når foreldrene er nære slektninger

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal utføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet er å analysere helsemessige konsekvenser av inngifte, dvs. søskenbarnekteskap og andre former for nært slektskap mellom foreldre. Innenfor rammene av et postdoktorprosjekt planlegges tre vitenskapelige artikler og én rapport. Artikkel 1 vil omhandle sykelighet forbundet med inngifte (total sykelighet og ulike sykdomskategorier). Artikkel 2 skal ta for seg dødelighet forbundet med inngifte (total dødelighet og ulike typer dødsårsaker). Artikkel 3 skal undersøke betydning av inngifte for trygdeytelser og arbeidsdeltagelse. Rapporten skal være en sammenfatning av funn fra artiklene, skrevet på norsk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Suren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Per Henrik Zahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Camilla Stoltenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Instituttledelse ved Folkehelseinstituttet

Brit Oppedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Ragnhild Elise Ørstavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »