Cristin-prosjekt-ID: 631537
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631537
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 04:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

Lillehammer neuroutviking oppfølgingsstudie

prosjektleder

Erik Winther Skogli
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1611

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lillehammer neuroutviking oppfølgingsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Lillehammer nevroutvikling oppfølgingsstudie (LINEUP) er en 10-års oppfølgingsstudie av barna med ADHD og Autisme som deltok i forskningsprosjektet «Emosjonell- og kognitiv utvikling hos barn og unge med nevropsykiatriske lidelser» ved Sykehuset Innlandet i 2009. I denne longitudinelle studien ønsker vi å kartlegge kognitiv utvikling, mental helse og daglig fungering hos deltagerne med ADHD og Autisme inkludert i 2009, som nå er blitt voksne (snittalder 12 år i 2009). Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge risikofaktorer i barndom som predikerer nedsatt funksjon og psykiske plager i voksen alder. Vi vil ha et særlig fokus på sammenhengen mellom kliniske symptomer, kognitiv utvikling og evne til selvstendig fungering i voksen alder hos personer med ADHD og Autisme. Alle deltagere vil få tilbud om en klinisk undersøkelse, lik utredning gjennomført i 2009. Dette vil bety grundig kartlegging med standardiserte metoder for å vurdere diagnose, symptomer og nevropsykologiske funksjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Winther Skogli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Kjell Tore Hovik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Per Normann Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Merete Øie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4