Cristin-prosjekt-ID: 631561
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631561
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kreft hos eldre - en observasjonsstudie

prosjektleder

Marit Slaaen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/104

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2012 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kreft hos eldre - en observasjonsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Omtrent halvparten av alle krefttilfelle forekommer hos eldre (> 70 år). Denne gruppen karakteriseres av en betydelig variasjon i helsetilstand. Forekomst og betydning av aldersrelaterte problemer og funksjonssvikt er imidlertid mangelfullt dokumentert, noe som skyldes at eldre er sterkt underrepresentert i kliniske studier og mangel på systematiske registreringer. Å kunne gi den enkelte eldre riktig, individuelt tilpasset behandling er derfor en daglig klinisk utfordring, der risikoen både for over- og underbehandling er stor. Det overordnede målet med denne prospektive observasjonsstudien er å kartlegge forekomsten av aldersrelaterte problemer i en større kohort av eldre pasienter (> 70 år) som henvises til onkologisk spesialistvurdering, og å undersøke hvilke betydning de enkelte problemområdene har for kreft – og kreftbehandlingsrelatert sykelighet og dødelighet. Studien er en prospektiv observasjonsstudie, og før oppstart vil det gjøres en pilot for å teste det planlagte utvalget av kartleggingsinstrumenter. Studien vil gjennomføres ved de seks kreftenhetene i Sykehuset Innlandet: Tynset, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Slaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Tom Borza

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Guro Falk Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 3 av 3