Cristin-prosjekt-ID: 631613
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631613
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kjønnsdysfori og kjønnsinkongurens hos barn og unge

prosjektleder

Anne Wæhre
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1646

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønnsdysfori og kjønnsinkongurens hos barn og unge

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å beskrive barn og ungdom som søker behandling for kjønnsinkongruens, mangel på samsvar mellom det kjønn personen er tildelt ved fødsel og egen oppfatning om hvilket kjønn man har, vurdere hvor mange som har et vedvarende ønske om kjønnsbekreftende behandling etter barndommen, samt psykososiale og psykoseksuelle resultater og helsemessig livskvalitet etter behandling. Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle-barn og ungdom ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus har opplevd en stor økning i antall henvisninger. Denne pasientgruppen er ikke tidligere studert i Norge For å studere dette skal en evaluere psykiatriske og kjønnsidentitetsrelaterte faktorer ved henvisningstidspunktet hos alle søkere under 18 år ved retrospektiv gjennomgang av journaler. Hos de som i dag er over 16 år, ønsker en å undersøke fysisk og psykisk helse, psykososial funksjon og livskvalitet etter behandling gjennom ulike spørreskjemaer. Det vil bli innhentet samtykke fra alle pasienter for retrospektiv gjennomgang av medisinsk journal ved henvisningstidspunktet. Dersom deltakerne er under 16 år, vil foresatte bli bedt om å samtykke, og de som er over 16 år vil bli bedt om å samtykke til også å delta i utfylling av spørreskjemaer knyttet til dagens situasjon. I årene 2002 – 2018 vil det være snakk om ca. 750 pasienter som vil bli kontaktet for spørsmål om inklusjon i prosjektet. Av disse er det 550-600 pasienter som i dag er over 16 år. Følgende opplysninger skal innhentes fra pasientjournal: Fødselskjønn, juridisk kjønn, bosituasjon, helseregion, bosatt, skolegang, psykisk helse, somatisk helse, kontakt med barnepsykiatrisk poliklinikk, mobbing på skolen, selvskading, suicidale tanker og forsøk, spiseforstyrrelse, seksuelt misbruk, medisinering, kjønnsidentitetsfaktorer, startet behandling utenfor NBTS, seksuell identitet og seksuell erfaring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Wæhre

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kim Alexander Tønseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Johan Arild Evang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hilde Johanne Bjørndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trond Haaken Diseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5