Cristin-prosjekt-ID: 631680
Registrert av: REK Sist endret: 28. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631680
Registrert av: REK Sist endret: 28. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Monitorering med mikrodialyse etter Whipple operasjon - en randomisert studie

prosjektleder

Espen Lindholm
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1334

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. november 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Monitorering med mikrodialyse etter Whipple operasjon - en randomisert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved kreft i bukspyttkjertelen gjøres en Whipple operasjon der deler/hele bukspyttkjertelen fjernes. Den vanligste og alvorligste komplikasjonen er lekkasje mellom tarm og bukspyttkjertel-rest som forekommer i 20-30% av operasjonene. Resultatet er ofte lange sykehus- og intensivopphold, reoperasjoner og død (3-5%). Å oppdage en lekkasje tidlig i forløpet før pasienten blir alvorlig syk for å igangsette behandling er derfor meget viktig. Vi ønsker å legge inn et tynt plastkateter (mikrodialysekateter) nær operasjonsområdet i buken. I dette kateteret gjør vi mikrodialyse slik at stoffer som melkesyre, pyruvat, glyserol m.fl. fra skjøteområdet kan analyseres. Hvis en pasient har lekkasje, vil glyserol stige kraftig og melkesyre- og pyruvatverdiene være annerledes enn hos pasienter som ikke har lekkasje. Vi tror at å analysere slik, kan man oppdage lekkasje på et tidlig tidspunkt før situasjonen blir alvorlig og dermed unngå høy sykelighet og død. Vi ønsker å gjøre en randomisert studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Lindholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Waage

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Knut Jørgen Labori

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sheraz Yaqub

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Per Einar Uggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »