Cristin-prosjekt-ID: 631784
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631784
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

Muskelbivirkninger ved kolesterolmedisiner hos hjertepasienter

prosjektleder

John Munkhaugen
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2302

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2019 Slutt: 15. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muskelbivirkninger ved kolesterolmedisiner hos hjertepasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet gir ny kunnskap om sammenhengen mellom kolesterolmedisinen atorvastatin og bivirkninger hos hjertepasienter. En randomisert kontrollert overkrysningstudie vil inkludere pasienter med koronar hjertesykdom som rapporterer bivirkninger ved kolesterolmedisiner. Studiedata innhentes fra spørreskjemaer som besvares av pasientene, fra kliniske undersøkelser og fra blodprøvetaking.

prosjektdeltakere

prosjektleder

John Munkhaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Aagoth Elise Lossius Storvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Morten Wang Fagerland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Toril Dammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Stein Bergan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »