Cristin-prosjekt-ID: 631788
Registrert av: REK Sist endret: 19. august 2021, 11:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631788
Registrert av: REK Sist endret: 19. august 2021, 11:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mammamage - et problem etter fødsel?

prosjektleder

Kari Bø
ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges idrettshøgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2312

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 28. februar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mammamage - et problem etter fødsel?

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke separasjon av de rette magemusklene (rectus diastase) etter fødsel. Det er for tiden stor oppmerksomhet på denne tilstanden, særlig i sosiale medier, men det foreligger lite forskning på forekomst, årsak, risikofaktorer, mulige følger og behandling. Prosjektet tar opp fire forskningsspørsmål som besvares gjennom 4 studier med ulike studiedesign; 1. Hvordan oppleves helse, utseende og funksjon av kropp og mage etter fødsel? En tverrsnittstudie. 2. Hva er den akutte effekten av ulike type mage- og bekkenbunnsøvelser på rectus diastase? En eksperimentell studie. 3. Er det forskjell mellom kvinner med og uten rectus diastase med tanke på funksjon og plager etter fødsel? Et case control design. 4. Hva er effekten av et styrketreningsprogram på rectus diastase etter fødsel? En randomisert kontrollert studie. Vi benytter bl.a. web-baserte spørreskjemaer, 2D ultralydmålinger av rectus diastase og muskelstyrketester for å samle inn kliniske data.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges idrettshøgskole

Anna Marie Ellström Engh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Kari Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Kristina Lindquist Skaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole
1 - 4 av 4