Cristin-prosjekt-ID: 631997
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 631997
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prodromal Lewy legeme sykdom: Tidlig deteksjon, prognose og biomarkører.

prosjektleder

Guido Werner Alves
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1238

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 1. september 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prodromal Lewy legeme sykdom: Tidlig deteksjon, prognose og biomarkører.

Populærvitenskapelig sammendrag

Pro-LBD er en 10-årig prospektiv longitudinell kohortstudie med overordnet mål om å utvikle diagnostiske algoritmer for identifisering og differensiering mellom demens med Lewy legemer og Parkinson sykdom (fellesbetegnelse LBD) i tidlig fase. Sykdomsmekanismene bak de biologiske endringene ved LBD er ikke klare, og dette kunnskapshullet er et viktig hinder for tidlig diagnostikk, utviklingen av prognostiske biomarkører og nye intervensjonsbehandlinger. Sykdomsforløpet er progressivt og innledes av en prodromal fase med milde symptomer, som gir en unik mulighet til å oppdage og skille tidlige nevrobiologiske endringer. Studiedeltagere går igjennom en screening som danner grunnlaget for invitasjon til en longitudinell studie som dekker sentrale motoriske og ikke-motoriske symptomer forbundet med LBD. I tillegg vil en bruke bildediagnostikk for å studerer strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen, samt biologisk materiale for å utforske biokjemiske og genetiske endringer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guido Werner Alves

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Ingvild Dalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Tor Paaske Utheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Ylva Hivand Hiorth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Vegard Forsaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »