Cristin-prosjekt-ID: 632294
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 632294
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

CMV vaksine til pasienter som skal nyretransplanteres

prosjektleder

Dag Olav Dahle
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1299

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. november 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CMV vaksine til pasienter som skal nyretransplanteres

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med dette prosjektet er å undersøke om en ny CMV vaksine (HB-101) er trygg å anvende hos nyretransplanterte pasienter og hvilken immunrespons vaksinen gir hos CMV negative mottakere som får transplantert nyre fra en CMV positiv donorer. Om lag 60 % i vår befolkning er ved 40 års alderen smittet med cytomegalovirus (CMV). Etter smitte ligger viruset latent i kroppen men kan aktiviseres ved gitte forhold, f.eks. ved immunsuppressiv behandling i forbindelse med organtransplantasjoner. Viruset kan også overføres ved transplantasjoner, dvs. at dersom det transplanterte organet, f.eks. nyre har latent CMV kan dette føre til alvorlig infeksjon hos mottaker av nyre som ikke har vært smittet med CMV. Det kan ha alvorlige følger i form av infeksjon i ulike organ og føre til bemargssuppresjon. I dag anvendes profylaktisk behandling av nyretransplanterte pasienter som er CMV negative, og som har fått nyre fra en CMV positiv person. Behandlingen består av valganciclovir 6 måneder etter nyretransplantasjon. Etter endt behandling kan CMV likevel forårsake infeksjon, og valganciclovir kan hos noen forårsake alvorlige bivirkninger. Man tror at vaksine er et bedre alternativ, men vaksinen har hittil ikke vært tilgjengelig på markedet. Dette en fase II multisenter RCT hvor det skal inkluderes 150 pasienter som er CMV negative og skal motta nyre fra donor som er CMV positiv. Fra Norge skal 4 pasienter inkluderes. To tredeler skal randomiseres til den eksperimentelle vaksinen HB-101 og en tredel får placebo. Vaksine/Placebo gis intramuskulært 2 eller 3 ganger før transplantasjon, og dosen som skal anvendes er bestemt iht. en fase 1 studie hvor ulike doser ble utprøvd blant 54 friske frivillige voksne personer. Vaksinen er en ikke-levende virusvaksine som inneholder en genmodifisert organisme. Vaksinen bruker gener fra to ulike virus, CMV og et virus kalt LCMV virus. Denne typen genmodifisert organisme kan ikke spres verken i, eller utenfor kroppen. Journalopplysninger skal samles inn, pasientene skal screenes for CMV smitte og andre kliniske funn i henhold til en rekke inklusjons- og eksklusjonskriterier. Etter vaksinering og transplantasjon skal deltakeren møte til i alt 17 kontrollundersøkelser i løpet av en 15 måneders periode. Flere av disse kontrollene sammenfaller med vanlige kliniske kontroller etter transplantasjon, og de fleste kliniske undersøkelser som skal utføres, gjør også det. Det skal samles inn blod for bestemmelse av evt. CMV infeksjon, samt antistoffer og immunceller som respons på vaksinen. Biobank skal opprettes fordi flere av analysene, og også kliniske data skal utføres i Belgia og USA. Graviditet vil bli sjekket under hele prosjektet fordi det er usikkert hvorvidt vaksinen vil verre ugunstig for et foster, og pasientinformasjonen inneholder en rekke punkter om at deltakerne ikke må bli gravide under prosjektperioden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Olav Dahle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Linda Flaa Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Helga Grimstad Sørhøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anders Åsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4