Cristin-prosjekt-ID: 632450
Sist endret: 14. november 2019, 19:03

Cristin-prosjekt-ID: 632450
Sist endret: 14. november 2019, 19:03
Prosjekt

Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway

prosjektleder

Guri Bordal Steien
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Sted
Guri Bordal Steien

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. juni 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway

Vitenskapelig sammendrag

I 2019 kom det 1000 kvote-flyktninger fra Den demokratiske republikken Kongo til Norge. Disse personene primært fra transitlandet Uganda. Sommeren 2019 var jeg på feltarbeid i Uganda der jeg fulgte kulturorientering for flyktninger som var plukket ut for å reise til Norge. Jeg rekrutterte også 12 person til å være med på prosjektet. Alle disse ble intervjuet om deres tanker om å det komme til Norge mens de var i Uganda. I løpet av høsten 2019 har de ankommet Norge, og jeg har besøkt samtlige etter ankomst. Målet er nå å følge dem videre gjennom deltakelse på Introduksjonsprogrammet for å kunne følge deres utvikling i norsk i lys av den undervisningen de får. Ulike datatyper innhentes: etnografiske observasjoner, etnografiske intervjuer med deltakere og andre aktører samt språklige data (skriftlig og muntlig). Teoretisk fundament for prosjektet er Norton (2013) sitt konstrukt investment som åpner for en analyse av språkinnlæring sett i lys av sosial kontekst samt innlærerens erfaringer og identitet i et fortids- og fremstidsperspektiv.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Guri Bordal Steien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Veronica Pajaro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Gunhild Tveit Randen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Marte Nordanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Bård Uri Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »