Cristin-prosjekt-ID: 632450
Sist endret: 16. august 2022, 11:52

Cristin-prosjekt-ID: 632450
Sist endret: 16. august 2022, 11:52
Prosjekt

Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway

prosjektleder

Guri Bordal Steien
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Sted
Guri Bordal Steien

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. juni 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway

Vitenskapelig sammendrag

I 2019 kom det 1000 kvote-flyktninger fra Den demokratiske republikken Kongo til Norge. Disse personene primært fra transitlandet Uganda. Sommeren 2019 var jeg på feltarbeid i Uganda der jeg fulgte kulturorientering for flyktninger som var plukket ut for å reise til Norge. Jeg rekrutterte også 12 person til å være med på prosjektet. Alle disse ble intervjuet om deres tanker om å det komme til Norge mens de var i Uganda. I løpet av høsten 2019 har de ankommet Norge, og jeg har besøkt samtlige etter ankomst. Målet er nå å følge dem videre gjennom deltakelse på Introduksjonsprogrammet for å kunne følge deres utvikling i norsk i lys av den undervisningen de får. Ulike datatyper innhentes: etnografiske observasjoner, etnografiske intervjuer med deltakere og andre aktører samt språklige data (skriftlig og muntlig). Teoretisk fundament for prosjektet er Norton (2013) sitt konstrukt investment som åpner for en analyse av språkinnlæring sett i lys av sosial kontekst samt innlærerens erfaringer og identitet i et fortids- og fremstidsperspektiv.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Guri Bordal Steien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Marte Monsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Paulina Horbowicz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Marianne Eek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Sylvi Rørvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Conclusion: Towards a research agenda on language learning and forced migration.

Steien, Guri Bordal; Monsen, Marte. 2022, Multilingual Matters. HINN, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Introduction: Language learning and forced migration.

Steien, Guri Bordal; Monsen, Marte. 2022, Multilingual Matters. HINN, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

'In Uganda, we collected them in the streets': On (the absence of) the street as a language learning space.

Steien, Guri Bordal. 2022, Multilingual Matters. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Women, Children, Dogs, Flowers and Men: Constructions of Norway and Investment in Norwegian Language Learning.

Monsen, Marte; Steien, Guri Bordal. 2022, Multilingual Matters. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

‘Because I Was the Only One Who Dared’: Approaches to Multilingual Repertoires in Adult Language Training.

Monsen, Marte; Eek, Marianne. 2022, Multilingual Matters. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 52 | Neste | Siste »