Cristin-prosjekt-ID: 633928
Sist endret: 16. desember 2020, 16:18

Cristin-prosjekt-ID: 633928
Sist endret: 16. desember 2020, 16:18
Prosjekt

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

prosjektleder

Marianne Riddervold
ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 288752

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Internasjonal politikk • Sikkerhet og sårbarhet

Emneord

Sikkerhet i transatlantiske forhold • Transatlantiske relasjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Populærvitenskapelig sammendrag

Transatlantiske relasjoner har vært et hovedelement i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som 'den liberale verdensordenen'.

I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de mange krisene EU har stått overfor de siste årene, har forskere og observatører imidlertid begynt å stille spørsmål ved styrken i dette forholdet.

Forskerne bak forskningsprosjktet TransAt spør om, og i så fall hvordan og hvorfor transatlantiske relasjoner påvirkes av EUs kriser, en endret amerikansk utenrikspolitikk og en mer ustabil verden.

For å bidra til å besvare disse spørsmålene vil TransAt systematisk studere forholdet mellom EU og USA innenfor de to viktigste tematiske områdene av transatlantiske forbindelser: Sikkerhets- og forsvarspolitikken og EU og USAs relasjoner i internasjonale organisasjoner.

For å belyse det første feltet studerer forskerne i TransAt om, hvordan og hvorfor EU og USA samarbeider vis a vis Russland og Kina i spørsmål knyttet til territoriale tvister i Arktis og Sør-Kinahavet.

De undersøker også EU og USAs relasjoner knyttet til sikkerhetsspørsmål i Afrika og Mena-regionen, og studerer byrdefordeling og samarbeid knyttet til maritime kapabiliteter i Nord-Atlanteren.

For å forstå og forklare samspillet mellom EU og USA innenfor multilaterale institusjoner, undersøker de EUs og USAs perspektiver på FN-reformer, samarbeidet mellom EU og USA i NATO, deres relasjoner og posisjoner knyttet til reformer og policy i det Internasjonale Pengefondet, IMF, og i forhold til den fremtidige reguleringen av Arktis.

Prosjektet vil bidra til ny kunnskap om transatlantiske relasjoner og om EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid.

Analytisk vil det bidra til en bedre forståelse av mekanismer og drivkrefter både i forholdet mellom EU og USA og i det utenrikspolitiske samarbeidet i EU.

Vitenskapelig sammendrag

Transatlantic relations have been a key feature of international relations since the end of the second world war, forming the very core of what is often referred to as the ‘International Liberal Order’.

In light of the multiple crises potentially challenging EU unity on a variety of fronts and a changing US foreign policy orientation, scholars and observers have started to question the strength of this relationship.

Adding further to the uncertainty that characterizes current EU-US relations, the two are interacting within a more volatile international environment and what has been referred to as a changing world order.

Against this background, TransAt will investigate and seek to understand if, how and why EU-US foreign policy relations are affected by a context of EU crises, US foreign policy changes and a more uncertain geopolitical environment.

To address these questions, we conduct qualitative, comparative analyses across a broad range of carefully selected cases in the two key thematic areas of EU-US foreign policy relations: EU-US security relations and EU-US relations in multilateral institutions.

Cases in the first include EU-US security relations in dealings with Russia and China over territorial disputes and on security issues in Africa and the Mena region. We also explore developments in naval burden sharing between the US and European states in the North Atlantic.

In the second thematic area, we analyse EU and US interactions within multilateral settings, exploring EU and US perspectives on UN reform, discussions on new regulations within the International Monetary Fund framework, EU-US interactions and cooperation within the NATO structure, and EU-US relations on issues of the future regulation of the Arctic region.

TransAt will add new empirical knowledge on EU-US foreign and security relations and on EU foreign and security policy cooperation. We also add important analytical insights into the driving forces and mechanisms underlying EU-US relations and EU foreign and security policy developments.

 

Metode

To address empiric gap in the literature by study the EU-US relations in times of EU crises, asking how multiple EU crises have affected EU-US relations. Qualitiavive and Quantitative method. 

Utstyr

Interview and document analysis. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marianne Riddervold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Nina Græger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Global orden og diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Pernille Rieker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Aktiv cristin-person

Amund Nørstrud Lundesgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forsvarets forskningsinstitutt
Aktiv cristin-person

Ole Gunnar Austvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The US election and Transatlantic relations.

Riddervold, Marianne. 2020, European Society (CUEUS). HINN, NUPIFaglig foredrag

Et nytt Europa - Blir Norge stående utenfor?

Riddervold, Marianne. 2020, Debatt i P2 «Ekko». HINN, NUPIFaglig foredrag

Panel 2: Europeisk sikkerhet og forsvarsperspektiver: Hva nå?

Riddervold, Marianne. 2020, Militærmaktseminaret 2020: Ny president i USA – hva betyr det for Norge?. HINN, NUPIFaglig foredrag

Ukraine, Eu foreign policy and the transatlantic relationship .

Riddervold, Marianne. 2020, Konferanse. HINNFaglig foredrag

Conclusion: Europe-Russia Relations in the Shadow of the Transatlantic Divide.

Davis Cross, Mai’a K.; Karolewski, Ireneusz Pawel. 2021, University of Michigan Press. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »