Cristin-prosjekt-ID: 634257
Sist endret: 10. mars 2020, 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 634257
Sist endret: 10. mars 2020, 14:31
Prosjekt

Revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka

prosjektleder

Margunn Rauset
ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Allmenn språkvitenskap og fonetikk

Emneord

Leksikografi • Korpuslingvistikk • Leksikon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Populærvitenskapelig sammendrag

Revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka er eit femårig samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Språkrådet. Målet er å gjennomføre den første gjennomgåande innhaldsrevisjonen sidan desse to norske standardordbøkene først blei trykte i 1986.  

Sjølv om Bokmålsordboka og Nynorskordboka i si tid blei utforma av to redaksjonar som samarbeidde tett, er dei delvis ulike i omfang og utforming. Når dei fleste brukarane i dag nyttar nettsida www.ordbok.uib.no eller appen Ordbøkene for iOS og Android, får dei ordbøkene opp ved sida av kvarandre, og ulikskapane mellom ordbøkene blir ofte tolka som ulikskapar mellom bokmål og nynorsk - sjølv om det langt frå alltid er tilfelle. Ein viktig del av oppdraget til revisjonsprosjektet er derfor å gjere ordbøkene likare i struktur og omfang så lenge det er grunnlag for det i målformene. Redaktørane skal dessutan sjå om definisjonar, bruksdøme og faste uttrykk er i tråd med dagens språkbruk, og vi skal fylle på med ord og tydingar som har kome til.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er dei einaste fritt tilgjengelege digitale ordbøkene som gjer greie for heile breidda av former. Dei blir løpande oppdaterte i tråd med nye rettskrivingsvedtak i Språkrådet, og saman utgjer dei fasiten for korleis ord skal skrivast og bøyast i norsk.

Metode

Arbeidsmetodar (prosjektnettside)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Margunn Rauset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Ole Voldsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen

Eirik T. Gullaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen

Nils Øverås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen

Rune Kyrkjebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UB, Seksj. for tilvekst og system ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

«den raude rase» og «negerfolk»: ​Om kontroversielle ord og nemningar i Bokmålsordboka og Nynorskordboka​.

Samdal, Gunn Inger Lyse; Svardal, Terje. 2020, Symposium LexicoNordica 2020:​ Kontroversielle ord i nordiske ordbøker. UIBVitenskapelig foredrag

Ut med adamsslekt og inn med arveprinsesse?​ Leksikografiske metodar i revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

Samdal, Gunn Inger Lyse. 2019, 15 konferensen om lexikografi i Norden 4−7 juni 2019 Ordböcker − av vem, för vem och varför?. UIBVitenskapelig foredrag

Frå bandsalat til bandbreidde: Leksikografiske metodar i Revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

Samdal, Gunn Inger Lyse. 2019, Seminar om nordiskforsking. UIBVitenskapelig foredrag

Ordskifte: Årets ord og revisjon av ordbøkene.

Årdal, Ingrid; Morland, Petter; Rauset, Margunn. 2019, UIBProgramdeltagelse

Bokmålsordboka og Nynorskordboka – einegga, toegga eller siamesiske tvillingar?

Rauset, Margunn. 2019, LexicoNordica. UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 25 | Neste | Siste »