Cristin-prosjekt-ID: 636071
Sist endret: 5. mai 2021, 14:55

Cristin-prosjekt-ID: 636071
Sist endret: 5. mai 2021, 14:55
Prosjekt

Leadership and responsibility: A study of early childcare institutions as inclusion arenas for parents with refugee backgrounds

prosjektleder

Anne Grethe Sønsthagen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Det flerkulturelle samfunn • Barnehage • Kompetanseheving • Endringsledelse • Inkludering • Foreldresamarbeid

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
47641846
Sted
Anne Grethe Sønsthagen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 28. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Leadership and responsibility: A study of early childcare institutions as inclusion arenas for parents with refugee backgrounds

Vitenskapelig sammendrag

In this article-based dissertation, I have investigated how Norwegian early childcare institutions function as inclusion arenas for parents with refugee backgrounds and the leadership’s responsibility in this matter. Previous research has illustrated a lack of, among other things, multicultural competence in Norwegian educational institutions and a lack of research on leadership and parent cooperation in culturally diverse early childcare settings. Thus, more knowledge on the interaction between management, staff, and parents, their recognition of parents with refugee backgrounds, the leadership’s support of staff in cooperation with parents, and the leadership of multicultural professional development, is imperative. The study provides new knowledge in these areas.

Metode

Critical theory and constructivism, qualitative methods (interviews, diaries, observations)

Tittel

Leiing og ansvar: Ein studie av barnehagar som inkluderingsarena for foreldre med flyktningbakgrunn

Vitenskapelig sammendrag

I denne artikkelbaserte avhandlinga har eg undersøkt korleis norske barnehagar fungerer som inkluderingsarena for foreldre med flyktningbakgrunn og leiinga sitt ansvar for dette. Tidlegare forsking har illustrert mangel på mellom anna fleirkulturell kompetanse i norske utdanningsinstitusjonar og mangel på forsking om leiing og foreldresamarbeid i fleirkulturelle barnehagar. Det er difor viktig med meir kunnskap om samspelet mellom leiing, tilsette og foreldre, deira anerkjenning av foreldre med flyktningbakgrunn, leiinga si støtte frå personalet i samarbeid med foreldre, og leiing av fleirkulturell fagleg utvikling. Studien gir ny kunnskap innan desse områda.

Metode

Kritisk teori og konstruktivisme, kvalitative metodar (intervju, dagbøker, observasjonar)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Grethe Sønsthagen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Visste du at ei lærande linjeleiing ser ut til å vere nødvendig for at barnehagen skal fungere som ein inkluderingsarena for foreldre med flyktningbakgrunn?

Sønsthagen, Anne Grethe . 2021, Visste du at...? Barnehageforskarar ved HVL deler siste nytt frå eiga forsking. HVLVitenskapelig foredrag

Den lærande linjeleiaren i fleirkulturell kompetanseheving.

Sønsthagen, Anne Grethe . 2021, barnehage.no. HVLFagartikkel

‘Learning by Talking?’ – The role of local line leadership in organisational learning.

Sønsthagen, Anne Grethe ; Glosvik, Øyvind. 2020, Barnehageforskningskonferansen. HVLVitenskapelig foredrag

Leadership and responsibility: A study of early childcare institutions as inclusion arenas for parents with refugee backgrounds.

Sønsthagen, Anne Grethe . 2020, Refugee children and their families’ encounters with local communities. HVLVitenskapelig foredrag

‘Learning by talking?’ – The role of local line leadership in organisational learning.

Sønsthagen, Anne Grethe; Glosvik, Øyvind. 2020, Forskning og Forandring. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »