Cristin-prosjekt-ID: 636796
Sist endret: 18. januar 2019, 16:27

Cristin-prosjekt-ID: 636796
Sist endret: 18. januar 2019, 16:27
Prosjekt

Fedmegeners betydning for kosthold og metabolisme ved sykelig overvekt

prosjektleder

Ingrid Løvold Mostad
ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tidsramme

Aktivt
Start: 24. mars 2013 Slutt: 19. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fedmegeners betydning for kosthold og metabolisme ved sykelig overvekt

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Løvold Mostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Valdemar Erik Robert Grill

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mette Langaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse SAMBA ved Norsk Regnesentral

Ann Kristin Hjelle de Soysa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner ved St. Olavs Hospital HF

Catia Martins

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »