Cristin-prosjekt-ID: 637695
Registrert av: REK Sist endret: 2. desember 2021, 15:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 637695
Registrert av: REK Sist endret: 2. desember 2021, 15:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Internasjonal behandlingsprotokoll for barn og ungdom med lymfoblastisk lymfom

prosjektleder

Monica Cheng Munthe-Kaas
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2538

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 22. november 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internasjonal behandlingsprotokoll for barn og ungdom med lymfoblastisk lymfom

Populærvitenskapelig sammendrag

Lymfoblastisk lymfom hos barn er en sjelden og alvorlig diagnose. Heldigvis har prognosene blitt veldig mye bedre i løpet av de siste 10 årene, men fortsatt er det slik at de pasientene som presenterer med en utbredt sykdom eller som får tilbakefall har en dårlig prognose. På den andre siden er det betydelig toksistet av behandling. Utifra erfaringer fra de siste internasjonale behandlingsprotokollene, har man fått en bedre forståelse av følgende prognostiske markører: tilstedeværelse av CNS sykdom, immunfenotype, genetiske markører og utbredelse av sykdom. Dette vil brukes til å stratifisere pasientene til en av fire behandlingsarmer. Videre har man to forskningsspørsmål som medfører randomisering. Det første er hvor vidt det å gi dexametason i stedet for prednisolon i induksjonsbehandling vil bidra til å senke risiko for CNS tilbakefall (randomisering 1). Det andre er hvor vidt intensifisert behandling i høyrisiko gruppene vil bidra til å bedre overlevelse (randomisering 2).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Monica Cheng Munthe-Kaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Niklas Stabell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Maria Winther Gunnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bendik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4