Cristin-prosjekt-ID: 638827
Sist endret: 29. januar 2019, 13:25

Cristin-prosjekt-ID: 638827
Sist endret: 29. januar 2019, 13:25
Prosjekt

Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker: En kvalitativ studie av erfaringer fra voldsutøvere og voldsutsatte i saker med høy risiko for gjentakelse

prosjektleder

Tom Krisman Kule Palmstierna
ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Deltakelse i en tverretatlig, tidlig intervensjon i partnervoldsaker: En kvalitativ studie av erfaringer fra voldsutøvere og voldsutsatte i saker med høy risiko for gjentakelse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tom Krisman Kule Palmstierna

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Merete Berg Nesset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Camilla Buch Gudde

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 3 av 3