Cristin-prosjekt-ID: 640375
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640375
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Populsjonsbasert 1-års prevalens av hodepinetyper, periodevise benbevegelser og insomni vurdert ved klinisk intervju.

prosjektleder

Knut Hagen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2423

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Populsjonsbasert 1-års prevalens av hodepinetyper, periodevise benbevegelser og insomni vurdert ved klinisk intervju.

Populærvitenskapelig sammendrag

Relativt få populasjonsbaserte prevalensstudier om hodepine (1), insomni og periodevise benbevegelser (resless legs) har fastsatt diagnose ved hjelp av klinisk intervju utført av spesialist. Tidligere har vi publisert prevalensdata fra HUNT3 baserte på data fra valideringsstudie utført i HUNT3 (2, 3). Tilsvarende prevalensdata basert på klinisk intervju mangler i stor grad for diagnosene insomni og restless legs. I en av delundersøkelsene i HUNT4 ble HUNT4-deltakere bosatt i området rundt Stjørdal invitert til en tilleggsundersøkelse om søvn og smerte. Denne delundersøkelsen inkluderte et eget semi-strukturert hodepineintervju utført av hodepinespesialiser, og et intervju om søvn og urolige ben utført av søvnspesialister. Vi ønsker nå å benytte populasjonsbaserte data til å beskrive 1-års prevalens av ulike hodepinetyper, insomni og urolige ben diagnostisert ved et klinisk intervju.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erling Andreas Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Eiliv Brenner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anders Åsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Benjamin Langsæter Uhlig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »