Cristin-prosjekt-ID: 640391
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2021, 10:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640391
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2021, 10:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Validitet av spørreskjemabaserte diagnoser om hodepine, muskel- og skjelettplager og søvn

prosjektleder

Knut Hagen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2422

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. mars 2019 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validitet av spørreskjemabaserte diagnoser om hodepine, muskel- og skjelettplager og søvn

Populærvitenskapelig sammendrag

God kvalitet på spørreskjemabaserte epidemiologiske studier avhenger av at de spørreskjemabaserte diagnosene er validert opp mot en gullstandard som er et klinisk intervju utført av spesialist. En slik validering har vi tidligere utført både i HUNT2 og HUNT3. I en av delundersøkelsene i HUNT4 ble HUNT4-deltakere bosatt i området rundt Stjørdal invitert til en tilleggsundersøkelse om søvn og smerte. Denne delundersøkelsen inkluderte et eget semi-strukturert intervju om hodepine. muskel- og skjelettplager samt om søvn utført av spesialiser. Ved å koble data fra denne delundersøkelsen med svar på spørreskjema 2 i HUNT4 ønsker vi å sammenligne de spørreskjemabaserte diagnoser med diagnoser satt under intervjuet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erling Andreas Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Eiliv Brenner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anders Nikolai Åsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Benjamin Langsæter Uhlig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »