Cristin-prosjekt-ID: 640806
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640806
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Har blodgivere i Vestfold og Telemark antistoffer mot TBE-virus?

prosjektleder

Nils Grude
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2572

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 1. februar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Har blodgivere i Vestfold og Telemark antistoffer mot TBE-virus?

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en observasjonell prospektiv tverrsnittsstudie med inklusjon av 1100 blodgivere i Vestfold og Telemark. Formålet med studien er å kartlegge forekomsten av antistoffer mot tick-borne encephalitis virus, TBEV, hos blodgivere. TBEV kan overføres til mennesker via flåttbitt. Ved smitte kan viruset gi infeksjon i sentralnervesystemet, tick-borne encephalitis (TBE). I Norge er TBE en nominativ meldepliktig sykdom og i 2018 har det vært en betydelig økning i antall tilfeller i Vestfold og Telemark. Ved eventuell infeksjon dannes antistoffer mot viruset som kan påvises i blodet ved hjelp av etablert metodikk. Antistoffprevalens vil være et uttrykk for hvor ofte flått overfører viruset til mennesker. Nullhypotesen sier at det ikke forekommer antistoffer hos friske uvaksinerte, og som ikke har gjennomgått TBE. Alternativ hypotese sier at det forekommer TBEV antistoffer hos friske uvaksinerte, som ikke har gjennomgått TBE, som uttrykk for et signifikant antall asymptomatiske tilfeller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nils Grude

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Åshild Marvik-Rødland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Yngvar Tveten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Anne-Berit Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4