Cristin-prosjekt-ID: 641411
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 641411
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Snus, tobakksprodukter og endotelfunksjon i HUNT3

prosjektleder

Øyvind Ellingsen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2509

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Snus, tobakksprodukter og endotelfunksjon i HUNT3

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt mengden tobakksprodukter hos snusbrukere ligger på samme nivå som hos røykere, og om eventuelle forskjeller i eksponering kan forklare lavere helserisiko. Dette skal gjøres i et utvalg på 1592 deltakere fra den tredje store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3). Dette prosjektet består av to deler: For deltakerne i HUNT 3 har man tidligere målt endotelfunksjonen i en pulsåre på armen, en indikator for utvikling av karsykdom. Gjennom statistisk analyse kan man sammenholde disse opplysningene med andre kjente risikofaktorer for karsykdom – f. eks. alder, kjønn, blodtrykk, kolesterol, blodsukker og lav fysisk aktivitet – og avklare om det er en sammenheng mellom eksponeringen for tobakksprodukter og endring i endotelfunksjon. For deltakerne fra HUNT 3, skal man dermed kun benytte allerede innsamlede opplysninger og biologisk materiale. Før dette gjøres planlegger man å validere målemetodene som skal brukes ved å se på hvor stor variasjonen i innholdet av tobakksprodukter og andre relaterte biomarkører er hos samme person på to ulike tidspunkt. Man vil inkludere inntil 60 friske frivillige fordelt på tre grupper; røykere, snusbrukere og personer som ikke bruker tobakksprodukter. Deltakerne skal avgi to blodprøver med en uke mellomrom samt fylle ut et spørreskjema om tobakksbruk. Innsamlet biologisk materiale skal lagres i ny spesifikk forskningsbiobank «SNUS-prosjektets biobank», ved ansvarshavende Øyvind Ellingsen, NTNU.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erik Madssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Olav Spigset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Vibeke Videm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Stig William Omholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »