Cristin-prosjekt-ID: 643745
Registrert av: REK Sist endret: 22. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 643745
Registrert av: REK Sist endret: 22. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

GeriDrug- tryggere behandling med antikoagulasjonsmidler (DOAK) hos eldre

prosjektleder

Bettina Riedel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1414

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2018 Slutt: 1. april 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GeriDrug- tryggere behandling med antikoagulasjonsmidler (DOAK) hos eldre

Populærvitenskapelig sammendrag

Fra 2012 er nye perorale antikoagulasjonsmidler også kalt direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler (DOAK) godkjent i Norge og disse erstatter gradvis warfarin. Fordelen med de nye midlene er at de er godkjent i faste doser og uten krav om spesifikke blodprøver. Ved bruk av warfarin må en regelmessig får utført måling av effekt og dosejustering. Personer med meget høy alder og skrøpelige er mer utsatt både for blodpropp men også for blødninger enn yngre. DOAK er i mindre grad studert i denne pasientgruppen. Prosjektet skal gi kunnskap om nytteverdi av farmakologisk blodprøvemonitorering ved bruk av blodfortynnende legemidler hos skrøpelige pasienter i sykehjem. Det vil bli inkludert personer med fast sykehjemsplass som bruker et DOAK. Prosjektet vil bli gjennomført som en prospektiv observasjonell kohortstudie med registrering av kliniske data, konsentrasjonsmåling av DOAK, andre koagulasjonsanalyser og målinger av en rekke biokjemiske parametre som uttrykk for organfunksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bettina Riedel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Sigrid Narum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Kjell Kruger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune

Anette Hylen Ranhoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Sabine Nore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »