Cristin-prosjekt-ID: 648274
Registrert av: REK Sist endret: 18. mai 2020 08:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 648274
Registrert av: REK Sist endret: 18. mai 2020 08:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tarmflorabehandling ved primær clostridium difficile infeksjon

prosjektleder

Kjetil Kjeldstad Garborg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2561

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. mai 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tarmflorabehandling ved primær clostridium difficile infeksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Clostridium difficile-infeksjon (CDI) er en fryktet komplikasjon til antibiotikabehandling mot andre infeksjoner. CDI behandles i dag med mer antibiotika, men ca 1 av 4 opplever langvarig infeksjon eller tilbakefall av CDI fordi antibiotika forårsaker en forstyrret tarmflora. I en pilotstudie har vi sett at behandling med friske tarmbakterier kan være like bra eller bedre enn antibiotika for å kurere førstegangsinfeksjon med Clostridium difficile. I tillegg kan behandling med tarmflora redusere bruken av resistensdrivende antibiotika. Formålet med denne studien er å bekrefte funnene i pilotstudien. Pasienter i norske sykehus med førstegangs Clostridium difficile-infeksjon vil bli spurt om å delta. Deltagere vil ved tilfeldig loddtrekning bli tilbudt behandling med frisk tarmflora som et klyster eller standard behandling med antibiotika (vankomycin) i 10 dager og bli fulgt opp i 60 dager. Etter ett år vil vi også evaluere om deltagerne har hatt bivirkninger av behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjetil Kjeldstad Garborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Peter Holger Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Birgitte Karen Berggreen Seip

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Mette Kalager

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Øyvind Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »