Cristin-prosjekt-ID: 648274
Registrert av: REK Sist endret: 9. september 2021, 13:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 648274
Registrert av: REK Sist endret: 9. september 2021, 13:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tarmflorabehandling ved primær clostridium difficile infeksjon

prosjektleder

Kjetil Kjeldstad Garborg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2561

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. mai 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tarmflorabehandling ved primær clostridium difficile infeksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Clostridioides difficile-infeksjon (CDI) er en fryktet komplikasjon til antibiotikabehandling mot andre infeksjoner. CDI behandles i dag med mer antibiotika, men ca 1 av 4 opplever langvarig infeksjon eller tilbakefall av CDI fordi antibiotika forårsaker en forstyrret tarmflora. I en pilotstudie har vi sett at behandling med friske tarmbakterier kan være like bra eller bedre enn antibiotika for å kurere førstegangsinfeksjon med Clostridoides difficile. I tillegg kan behandling med tarmflora redusere bruken av resistensdrivende antibiotika. Formålet med denne studien er å bekrefte funnene i pilotstudien. Pasienter i norske sykehus med førstegangs Clostridoides difficile-infeksjon vil bli spurt om å delta. Deltagere vil ved tilfeldig loddtrekning bli tilbudt behandling med frisk tarmflora som et klyster eller standard behandling med antibiotika (vankomycin) i 10 dager og bli fulgt opp i 60 dager. Etter ett år vil vi også evaluere om deltagerne har hatt bivirkninger av behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjetil Kjeldstad Garborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingrid Elise Taraldsrud Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Raziye Boyar Cetinkaya

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det norske Diakonhjem

Ragnhild Haave

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bærum sykehus ved Vestre Viken HF

Ingrid Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 5 av 34 | Neste | Siste »