Cristin-prosjekt-ID: 650225
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 650225
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Assistert befruktning i Norge - helse, behandlingsresultater og sosial betydning

prosjektleder

Signe Opdahl
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/237

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2019 Slutt: 31. mai 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Assistert befruktning i Norge - helse, behandlingsresultater og sosial betydning

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil gi ny kunnskap om * hvorfor svangerskap etter assistert befruktning har høyere risiko for vekstavvik hos fosteret, for tidlig fødsel, fosterdød og andre alvorlige komplikasjoner enn svangerskap etter naturlig befruktning * behandlingseffekt ved assistert befruktning i Norge og hvilke faktorer som øker eller reduserer sjansene for å lykkes * hvordan det å lykkes eller ikke lykkes med å få barn påvirker parets sosiale og familiemessige situasjon Slik kunnskap vil være nyttig for ufrivillig barnløse par, par som vurderer å vente med å få barn og helsepersonell innen assistert befruktning. Økt forståelse av årsaker og risiko kan åpne muligheter for forebygging. Kunnskap om effekt av dagens behandling kan på sikt gi bedre behandling og realistiske forventinger hos pasienter og helsepersonell. Vi vil bruke allerede registrerte data fra norske fertilitetsklinikker og nasjonale registre, som kan kobles sammen og analyseres ved hjelp av statistiske metoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Signe Opdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kjersti Westvik-Johari

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Øyvind Nytun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Siren Skrede

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hans Ivar Hanevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »