Cristin-prosjekt-ID: 653232
Registrert av: REK Sist endret: 4. juni 2020, 11:28

Cristin-prosjekt-ID: 653232
Registrert av: REK Sist endret: 4. juni 2020, 11:28
Prosjekt

Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa

prosjektleder

Trude Arnesen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/375

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa

Populærvitenskapelig sammendrag

I de fleste land i Vest- Europa screenes nyankomne migranter fra høyforekomstland for tuberkulose og latent tuberkulose. I Norge er dette lovpålagt. Dette til tross for at vår kunnskap om dekningsgrad av screeningen, forekomst av latent tuberkulose i ulike grupper, hvordan de følges opp med forebyggende behandling og hvor mange/ hvem som utvikler sykdommen tuberkulose er mangelfull. Prosjektets mål er å skaffe til veie bedre kunnskap om hele kaskaden fra screening til behandling for derved å sikre at tuberkulosescreening og forebyggende behandling målrettes til de som har størst nytte av det og hindrer mest mulig nysmitte av tuberkulose. For at kunnskapen skal bli så robust som mulig er det nødvendig med et større og bredere datamateriale enn hva vi har i Norge. Ved å slå sammen data med land med liknende epidemiologi men med informasjon om ulike deler av screening/ behandlingskaskaden, kan vi få tilgang til bedre informasjon og informasjon vi mangler selv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trude Arnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Karine Nordstrand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Hilde Kløvstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3