Cristin-prosjekt-ID: 657117
Sist endret: 22. mai 2019, 16:52

Cristin-prosjekt-ID: 657117
Sist endret: 22. mai 2019, 16:52
Prosjekt

Glukosebelastningstest i svangerskapet: en systematisk kartleggingsoversikt

prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Svangerskap • Diabetes

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2019 Slutt: 30. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Glukosebelastningstest i svangerskapet: en systematisk kartleggingsoversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

I forbindelse med oppdatering av den nasjonal faglig retningslinjen for svangerskapsdiabetes ønsker Helsedirektoratet en oversikt over hva som finnes av publisert forskning på gravides opplevelser og erfaringer med å ta en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes. På hvilken måte påvirkes følelser, bevissthet eller holdninger til svangerskapet og egen helse positivt eller negativt av å ta denne testen?

Tittel

Glucose tolerance test in pregnancy: A systematic mapping review

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate of Health has commissioned the Norwegian Institute of Public Health to conduct a systematic mapping review about women’s experiences of taking the glucose tolerance test in order to identify gestational diabetes.

 

While planning a revision of the Norwegian National Guideline for gestational diabetes, the Norwegian Directorate of Health wish to have an overview of published research about women’s experiences with the glucose tolerance test for identifying gestational diabetes. In what way are their feelings, awareness and attitudes about their pregnancy and own health affected by taking the test?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Aleksandra Pirnat

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5