Cristin-prosjekt-ID: 671156
Sist endret: 29. november 2020, 12:16

Cristin-prosjekt-ID: 671156
Sist endret: 29. november 2020, 12:16
Prosjekt

Prospektiv kohortstudie av helseplager

prosjektleder

Lars Björkman
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre kliniske odontologiske fag

Emneord

Miljømedisin

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.3 Medisinsk utstyr
 • 5.8 Alternativ behandling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2012 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prospektiv kohortstudie av helseplager

Vitenskapelig sammendrag

5% - 8% av den voksne befolkningen i Norge mener at deres amalgamfyllinger har påvirket deres helse negativt, og en tilsvarende andel av den voksne befolkningen har hatt sine amalgamfyllinger fjernet på grunn av helsemessige årsaker. Det norske Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å igangsette et prosjekt bestående av utprøvende behandling (fjerning av amalgamfyllinger) for pasienter med helseplager som de attribuerer til amalgam. Målet med studien er å evaluere intervensjonen ved å måle helseplager og livskvalitet før og etter amalgamfjerning og sammenligne endringer over tid med relevante pasientgrupper. Pasienter som blir inkludert i prosjektet skal være utredet i henhold til gjeldende retningslinjer før søknad om deltakelse. Primært utkommemål er indeks score for generelle helseplager 12-måneder etter avsluttet amalgamfjerning. Sekundære utkommemål er blant annet Giessen Subjective Complaints List (GBB-24, total score), og SF-36 Health Survey.

Tittel

Prospective Cohort Study of Health Complaints

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this study is to evaluate if amalgam removal is associated with improved self-reported health, compared to no amalgam removal. The main target group consists of a group of patients with medically unexplained physical symptoms (MUPS), which they attribute to dental amalgam restorations. The patients should furthermore express the wish to have these amalgam fillings removed. The project is designed as a prospective cohort study, consisting of three groups recruited separately. The main target group will be compared with two comparison groups: one group of patients with MUPS recruited from general practice and one group of healthy study patients, recruited at dental practice. The primary research question is if amalgam removal is associated with improved self-reported health, compared to no amalgam removal, one year after completed amalgam removal.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Björkman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Harald Johan Hamre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Private Universität Witten/Herdecke GmbH

Frauke Musial

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NAFKAM ved UiT Norges arktiske universitet

Erik Lønnmark Werner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo

Terje Alræk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NAFKAM ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Removal of dental amalgam restorations in patients with health complaints attributed to amalgam: A prospective cohort study.

Björkman, Lars; Musial, Frauke; Alræk, Terje; Werner, Erik Lønnmark; Weidenhammer, Wolfgang; Hamre, Harald Johan. 2020, Journal of Oral Rehabilitation. PUWG, UIT, NORCE, UIO, TYSKLAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1