Cristin-prosjekt-ID: 677156
Sist endret: 20. september 2019, 10:19

Cristin-prosjekt-ID: 677156
Sist endret: 20. september 2019, 10:19
Prosjekt

DIMJOB – Sosiale, demografiske og helserelaterte aspekter av teknologiindusert jobbtap

prosjektleder

Vegard Fykse Skirbekk
ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Sted
Vegard Fykse Skirbekk

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2019 Slutt: 31. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DIMJOB – Sosiale, demografiske og helserelaterte aspekter av teknologiindusert jobbtap

Populærvitenskapelig sammendrag

Raske teknologiske fremskritt har potensial til å endre arbeidsinnholdet og erstatte stadige flere yrker. De sosiale, demografiske og helsemessige dimensjonene av dette har så langt ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet og konsekvensene er ukjente. Denne studien vil undersøke de sosiale, demografiske og helserelaterte aspektene av teknologiindusert jobbtap ved hjelp av norske befolkningsregistre og undersøkelser om yrke og bedrifter, utdanning, kognitiv testprestasjon, personlighet, mestring, helse, sosial isolasjon, fysiologisk og psykisk helse. Vi vil analysere hvordan disse faktorene påvirker hvordan enkeltpersoner reagerer når det gjelder sosiale og helsemessige resultater, inkludert livskvalitet, sannsynligheten for å få ny jobb, sykdomstilfeller, trening og demografiske utfall (for eksempel partnerskapsstabilitet, barnefødsler).

Vi vil fokusere på å tre mål:

 1. Hvorvidt risikoen for teknologidrevet jobbtap varierer med alder, kjønn og individuelle faktorer - og hvordan risikoen fordeles over regioner, husholdninger og etter familieformer

 2. I hvilken utstrekning disse faktorer predikerer individuell respons til tap av arbeid

 3. Hvordan foreldres tap av jobb påvirker helse og sosiale utfall blant barn

Tittel

DIMJOB - Social, demographic and health dimensions of technology-induced job loss

Populærvitenskapelig sammendrag

Continuing rapid technological progress in IT, automation and robotics has the potential to displace workers in an increasing number of occupations and skill categories in the coming decades.

 

This project aims to assess:

a) How this risk is distributed across regions, households and family constellations

b) How the risk at the individual level differs by gender, immigrant status, and individual-level factors such as education, cognitive ability, and personality

c) The extent to which these same factors predict how individuals respond to and are impacted by job loss in the shorter and longer term

d) How parental job displacement affects social and health outcomes among children.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vegard Fykse Skirbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Line Cecilie Gjerde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Sara Cools

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning

Bernt Magne Bratsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Ole Jørgen Røgeberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
1 - 5 av 5