Cristin-prosjekt-ID: 678573
Sist endret: 27. september 2019, 15:51

Cristin-prosjekt-ID: 678573
Sist endret: 27. september 2019, 15:51
Prosjekt

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

prosjektleder

Gaute Velle
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges forskningsråd

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 294742

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Hydrologi • Limnologi • Økologi • Teknologi • Basale biofag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2019 Slutt: 1. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

Populærvitenskapelig sammendrag

Ferskvann i naturen er sjelden mettet med mer enn 100% luft. Gassovermetning, det vil si mer enn 100% metning av luft, kan likevel forekomme naturlig, for eksempel under kortvarige episoder nedstrøms fossefall. Gassovermetning kan også oppstå i vannkraftverk når luft suges inn i tunnelsystemet eller når luft tilsettes i turbinkammeret. Luften løses da i vannet under høyt trykk og gassovermetningen oppstår når trykket reduseres etter at vannet har passert turbinen.

Omfanget av gassovermetningen i regulerte vassdrag i Europa er ukjent siden systematisk overvåking mangler. I Norge er gassmetning målt i noen få vassdrag. I ett tilfelle ble det målt opp mot 170% gassmetning og med forhøyede verdier 30 km nedover elven.

Ved gassovermetning risikerer fisk og bunndyr å bli rammet av gassblæresyke, tilsvarende som dykkersyke hos mennesker. Lakseyngel dør fra ca 110% gassmetning og lavere nivåer vil påvirke langvarig overlevelse og vekst. Effekter hos de fleste organismer og i økosystemet er likevel ukjente.

I SUPERSAT skal vi undersøke forekomsten av gassovermetning i regulerte vassdrag Norge og Europa. Deretter vil vi finne tekniske faktorer som bidrar til gassovermetning og som påvirker utgassingen i elven nedstrøms kraftverket. Vi vil også finne hvordan gassovermetningen i elver påvirker fisk, bunndyr og biologisk mangfold. Våre hovedmålsettinger er å finne tekniske løsninger som bidrar til å redusere gassovermetning, lage biologiske indekser som viser graden av gassovermetning og å foreslå grenseverdier for akseptable nivåer av menneskeskapt gassovermetning.

På verdensbasis er det anslått at vannkraft kan øke med 73 % de neste 10-20 årene og i Norge skal flere hundre kraftverk gjennomgå vilkårsrevisjoner de neste årene. Både i nye og eksisterende kraftverk kan man iverksette tiltak for å redusere miljøskadelig gassovermetning. Slike tiltak krever kunnskap om gassovermetning som vi skal fremskaffe i SUPERSAT.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gaute Velle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Erik Höglund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for vannforskning

Robert J. Lennox

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Julie Charmasson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Energi AS

Hans-Petter Fjeldstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Energi AS
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »