Cristin-prosjekt-ID: 683642
Sist endret: 1. oktober 2021, 11:53

Cristin-prosjekt-ID: 683642
Sist endret: 1. oktober 2021, 11:53
Prosjekt

PriSUD: Diagnosing and treating substance use disorders in prison

prosjektleder

Anne Bukten
ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 20.328.000
 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2019091
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 301535

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Fengselsforskning • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling • Fengselshelse • Psykisk helse og ruslidelser • Kriminalitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. oktober 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PriSUD: Diagnosing and treating substance use disorders in prison

Vitenskapelig sammendrag

Om prosjektet

Ruslidelser er hyppigere blant innsatte i fengsel sammenlignet med befolkningen generelt. 

Hovedmålsettingen til PriSUD er å undersøke tilgangen til adekvat rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling etter løslatelse fra fengsel. PriSUD er dermed den første longitudinelle studien i Norge som undersøker forløpet til personer med ruslidelser; før, under og etter soning.

Den langsiktige målsettingen med PriSUD-prosjektet er å forbedre fysisk og psykisk helse blant personer med en ruslidelser i norske fengsel. Prosjektet bygger på analyser av nasjonale registerdata (nPRIS-studien) og spørreskjemadata (NorMA-studien), og inkluderer samarbeid med brukerorganisasjonen WayBAck, samt nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

PriSUD er finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Prosjektet går inn i den nyopprettede forskningseksjonen ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling - RusForsk på Oslo Universitetssykehus.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Bukten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rose Elizabeth Boyle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Katja Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ingeborg Skjærvø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Torill Tverborgvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Measuring the quality of life of incarcerated individuals.

Muller, Ashley Elizabeth; Bukten, Anne. 2019, International Journal of Prisoner Health. KRUS, FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Inmates with harmful substance use increase both exercise and nicotine use under incarceration.

Muller, Ashley Elizabeth; Havnes, Ingrid Amalia; Rognli, Eline Borger; Bukten, Anne. 2018, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). KRIMOMSORG, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

High risk of overdose death following release from prison: variations in mortality during a 15-year observation period.

Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage; Strang, John; Clausen, Thomas. 2017, Addiction. KCLUOL, FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Substance use and sociodemographic background as risk factors for lifetime psychotic experiences in a non-clinical sample.

Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Bukten, Anne. 2017, Journal of Substance Abuse Treatment. FHI, KRUS, UIO, OUS, ANDREINSTVitenskapelig artikkel

Injecting drug use among inmates in Norwegian prisons.

Kielland, Knut Boe; Bukten, Anne. 2016, 5th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users . UIO, INNLANDETPoster
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »