Cristin-prosjekt-ID: 683820
Sist endret: 13. mars 2020, 10:33

Cristin-prosjekt-ID: 683820
Sist endret: 13. mars 2020, 10:33
Prosjekt

Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker - OptiRot

prosjektleder

Mette Goul Thomsen
ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker - OptiRot

Vitenskapelig sammendrag

Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - BIONÆR)

OPTIROT er et 4 årig prosjekt (2016-19) eid av Toten Kålrotpakkeri v. Johs Dyste og faglig prosjektledelse fra NIBIO v. Mette Goul Thomsen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, med delfinansiering fra Gartnerhallen SA og egeninnsats fra Toten Kålrotpakkeri, Hoppestad Gård, Ihla Samdrift DA, Sverre Huseby Furu Gård, Tor Henrik Viken, Jæren Gulrot AS, Lundstad Grønt AS, Valborg Alhaug, Bru gard, Morten Bilstad, Helge Sveinsvoll, Wiig Gartneri AS, Lågen Gulrot AS, Øyen samdrift, Simon Helge Dahl, Ole M. Tomter, Tømmerås gård, Forsetlund Nordre gård, Karl E. Rosnæs, Lars Rustad, Huuse Landbruk AS, Jøran Narum, Røstad Øvre, Egil Minde, Vangberg Gartneri, Smøla Produksjonslag, NORGRO AS, Trondheim Kulde AS, Winns AS, Biochos AS, 7Sense Products AS, Norsk Landbruksrådgiving, Gartnerhallen SA og Tommen Gram Folie AS. FoU-partnere er NIBIO, SINTEF, NOFIMA, NMBU og Århus Universitet i Danmark.

Tap av produserte grønnsaker under lagring og distribusjon utgjør opp mot 30 % i Norge og er et av de største tap av produsert mat og tapte inntektskilder i både landbruk og matvarekjeden. I en sammenslutning av landets største grønnsaks produsenter og lagre av rotgrønnsaker, emballasjeprodusenter, kuldeleverandører, sensorutviklere, produsenter av tiltaksmidler for biologisk behandling av råvare, samt produsentsammenslutning, Landbruksrådgivingen og fire store forskningsmiljøer er målet for OPTIROT å redusere totalt svinn av rotgrønnsaker med 10%. Målet skal nås gjennom å styrke og optimalisere kunnskapen mellom biologi og lagringsteknikk under innlagring, lagring og omsetting.

Særlig etterspurt fra industri og produsenter er kunnskap om samspillet mellom råvarekvalitet, lagerforhold og lagringsteknikk for rotgrønnsaker. Det er et stort behov for oppbygging av nasjonal kompetanse på området. Samarbeid mellom utpregede tekniske og biologiske miljøer i OPTIROT representerer noe nytt innen dette fagfeltet. For alle deltakende bedrifter i OPTIROT vil prosjektet bidra til å utvikle ny helhetlig tilnærming til inntak og styring på lager og dermed økning i salgbare produkter ut fra lager. I løpet av prosjektperioden vil bedrifter, rådgivere og forskere få økt kunnskap om råvare kvalitet, lagerteknikk, samspillet råvare og teknikk, samt emballering.

Prosjektet skal ha en helhetlig tilnærming og kunnskapen om, og koblingen mellom biologiske og tekniske prosesser knyttet til innlagring, lagring og emballering vil komme hele verdikjeden til gode.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Goul Thomsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Johannes Dyste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved TOTEN KÅLROTPAKKERI AS

Erlend Indergård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Ocean

Hanne Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NOFIMA

Pia Heltoft Thomsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Pre-and post-harvest factors determining carrot storability .

Thomsen, Mette Goul; Molteberg, Eldrid Lein; Wold, Anne-Berit; Asalf, Belachew; Heltoft, Pia ; Hermansen, Arne. 2019, Vth International Symposium on postharvest pathology. NIBIO, NMBUVitenskapelig foredrag

Incidence of postharvest diseases of rutabaga (Brassica napus var. napobrassica).

Asalf, Belachew; Nordskog, Berit; Heltoft, Pia ; Thomsen, Mette Goul. 2019, Vth International Symposium on postharvest pathology. NIBIOPoster

Har antall perforeringer i kasseforingen til gulrot betydning for kvaliteten?

Larsen, Hanne; Thomsen, Mette Goul. 2019, Gartneryrket. NIBIO, NOFIMAFagartikkel

Viktig med luft til hver en krok av lageret!

Indergård, Erlend; Thomsen, Mette Goul; Guren, Gerd. 2019, Gartneryrket. NIBIO, OCEANPopulærvitenskapelig artikkel

Fremtidens kjølesystemer i næringsmiddel-industrien.

Indergård, Erlend. 2017, Grønn forskning Midt-Norge. OCEANFaglig foredrag
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »