Cristin-prosjekt-ID: 685002
Sist endret: 4. november 2019 11:48

Cristin-prosjekt-ID: 685002
Sist endret: 4. november 2019 11:48
Prosjekt

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

prosjektleder

Fazilat Siddiq
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Tidsramme

Aktivt
Start: 6. januar 2019 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Fazilat Siddiq

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Ola Erstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Fredrik Mørk Røkenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ove Edvard Hatlevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ronny Scherer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Centre for Educational Measurement ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5