Cristin-prosjekt-ID: 685032
Sist endret: 4. november 2019 17:28

Cristin-prosjekt-ID: 685032
Sist endret: 4. november 2019 17:28
Prosjekt

Drivebanks

prosjektleder

Kari Ellingsen
ved NINA Tromsø ved Norsk institutt for naturforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NINA Tromsø ved Norsk institutt for naturforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drivebanks

Vitenskapelig sammendrag

Formålet er å undersøke hvordan utbredelsen til fiskeartene og sammensetningen varierer i Barentshavet og hva det har å si for tilgjengelige fiskeressurser. De skal undersøke hva som driver endringene i Barentshavet. Det skal ses på sammenhenger mellom størrelse på banker, dyp, temperatur, og ikke minst hvilken rolle fiskeriene har.

 

Drivebanks studerer hvordan utbredelsen og sammensetning av fiskearter på bankene i Barentshavet endrer seg over tid. Bak står forskningsprosjektet DRIVEBANKS i regi av NINA. Prosjektet er finansiert av Framsenteret i Tromsø og Norges forskningsråd. Norsk institutt for naturforskning og Norges fiskerihøgskole UiT- Norges arktiske universitet er ansvarlig for prosjektet. Vi samarbeider også med Havforskningsinstituttet i prosjektet. Prosjektet er finansiert av programmet Kyst og fjord i Framsenteret. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NINA Tromsø ved Norsk institutt for naturforskning
Aktiv cristin-person

Roger B. Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet

Keshav Prasad Paudel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet

Jahn Petter Johnsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4