Cristin-prosjekt-ID: 685968
Sist endret: 20. november 2019, 15:15

Cristin-prosjekt-ID: 685968
Sist endret: 20. november 2019, 15:15
Prosjekt

Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger

prosjektleder

Michael Spjelkavik Mark
ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Samfunnsøkonomi

Emneord

IKT og samfunnsendring • Høyere utdanning • Arbeidsmarked

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
46641554
Sted
Michael Spjelkavik Østergaard Mark

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 10. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet "Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger" skal belyse hvordan arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger er i norsk næringsliv. Kunnskaps¬departementet ønsker en forskningsbasert undersøkelse som skal gi en samlet analyse av arbeids¬markedssituasjonen for personer med IKT-relaterte høyere utdanninger og mulige forklaringer på ulike former for mistilpasninger. Motsetningen mellom mangelen på IKT-arbeidskraft og arbeids¬ledigheten blant nyutdannede IKT-kandidater er utgangspunktet for en mer inngående analyse av IKT-kandidaters arbeidsmarkedssituasjon

Tittel

Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Michael Spjelkavik Mark

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Marte E.S. Ulvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Cathrine Edelhard Tømte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Antje Klitkou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Dorothy Sutherland Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »