Cristin-resultat-ID: 1028746
Sist endret: 19. august 2013, 13:29
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2013

Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager

Bidragsytere:
 • Torunn Skåltveit Olsen og
 • Nina Jentoft

Tidsskrift

Søkelys på arbeidslivet
ISSN 1504-8004
e-ISSN 1504-7989
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Trykket: 2013
Volum: 30
Hefte: 1-2
Sider: 91 - 106
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager

Sammendrag

Trenger vi leger til å legitimere sykefraværet overfor arbeidsgiver, og kan utvidet bruk av egenmelding være et egnet virkemiddel til å redusere fraværet? Disse spørsmålene drøftes med utgangspunkt i et unikt forsøk med utvidet rett til egenmelding i 365 dager. Når legitimering av sykefraværet overføres fra legen til den ansatte, går fraværslengden ned og "friskmeldingsdag" fordeles jevnere på ukedagene ved det korte fraværet - men ikke ved det lange. Ved lange fravær er utfallet av de ansattes beslutninger relativt likt utfallet av legenes beslutninger. Resultatene tyder imidlertid på at man kan dekoble arbeidsgivers legitimerngskrav til fravær fra NAVs dokumentasjonskrav til sykdom.

Bidragsytere

Torunn Skåltveit Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2