Cristin-resultat-ID: 1045218
Sist endret: 27. august 2013, 11:14
Resultat
Rapport
2013

En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

Bidragsytere:
 • Torunn Skåltveit Olsen og
 • Nina Jentoft

Utgiver/serie

Utgiver

Agderforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 342

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Barnevern • Utsatte barn • Tverrfaglig samarbeid • Forebyggingspolitikk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

Sammendrag

Forskningsprosjektet avdekker betydelige mangler ved å "se" og handle i forhold til risikoutsatte barn i småskolealder (6-9 år). Funnene er basert på personlige intervjuer med hundre informanter fra fire fylker. Lærere, rektorer, helsesøstre i skolehelsetjenesten, NAV-ansatte og representanter for den kommunale barneverntjenesten er intervjuet i 2012 om hvordan de tenker og handler når de uroer seg for barn, samt hvordan de samhandler med ulike aktører for å ivareta barnets velferd.

Bidragsytere

Torunn Skåltveit Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2