Cristin-resultat-ID: 1050053
Sist endret: 23. mai 2017 14:15
Resultat
Rapport
2013

Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : Status og årsaker

Bidragsytere:
 • Liza Reisel og
 • Idunn Brekke

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for samfunnsforskning

Serie

Rapport – Institutt for samfunnsforskning
ISSN 0333-3671
e-ISSN 1891-4314
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: 4
Antall sider: 66
ISBN: 978-82-7763-407-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : Status og årsaker

Sammendrag

Den horisontale kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet springer ut av en rekke sammensatte samfunnsprosesser. Prosessene utspiller seg på ulike nivåer, fra individuelle evner og valg, via familie og omgangskrets, barnehager, skoler og arbeidsplasser, til større samfunnsstrukturer, medierepresentasjoner og politiske og juridiske rammebetingelser. Gitt utdanningssystemets stadig voksende rolle som sorteringsinstans, ligger noe av utfordringen i gutters og jenters valg av utdanning. Hvorfor velger gutter og jenter såpass ulikt som de gjør? I hvor stor grad er gutters og jenters utdanningsvalg i endring? Særlig jenters utdanningsvalg har endret seg kraftig i løpet av de siste 50 årene. Dette indikerer at kvinners og menns preferanser og mulighetsrom er langt fra uforanderlige. Samtidig tyder den vedvarende kjønnsdelingen på at noen av arbeidsmarkedets kjønnede strukturer ikke så lett lar seg endre. Rapporten kartlegger status og endring i den horisontale segregeringen i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet i Norge og diskuterer noen av de sentrale årsakene. Med utgangspunkt i rapportens konklusjoner foreslås ideer til tiltak for å motvirke kjønnssegregering, samt områder der det er behov for videre forskning.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Liza Reisel

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liza Reisel
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning

Idunn Brekke

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 2 av 2