Cristin-resultat-ID: 1122080
Sist endret: 18. august 2014 15:08
Resultat
Rapport
2014

Songdalselva i Vest-Agder. Reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør på Sørlandet

Bidragsytere:
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Godtfred A. Halvorsen
 • Bjørn Torgeir Barlaup
 • Ulrich Pulg
 • Bjørnar Skår
 • Helge Skoglund
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Miljø, Uni Research AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Songdalselva i Vest-Agder. Reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør på Sørlandet

Sammendrag

Songdalselva er forsuret av langtransportert forurenset luft og nedbør. Den opprinnelige laksestammen i Songdalselva gikk trolig tapt på 1970-tallet. Vassdraget har stått oppført på prioritert liste over nye nasjonale kalkingsprosjekt i DN sin plan for kalking siden 2004. Våre undersøkelser av ungfisk og gytefisk i perioden 2005-2013 tilsier imidlertid at laksen er i ferd med å reetablere seg i vassdraget selv uten kalking. Disse resultatene støttes av bunndyrundersøkelsene, som også viser en gjenhenting av forsuringsfølsomme arter og at det biologiske mangfoldet er i ferd med å langsomt reetablere seg i Songdalselva. Dersom den positive utviklingen fortsetter, tilsier resultatene at det er grunnlag for en livskraftig og høstbar laksebestand i vassdraget også uten kalking. Men det forutsetter at en unngår ugunstige episoder med surt vann under smoltutgangen. Denne uavklarte situasjonen viser at det er viktig å følge utviklingen i Songdalselva de kommende årene for å vurdere et eventuelt behov for kalking.

Bidragsytere

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Godtfred Anker Halvorsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Godtfred A. Halvorsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørn Torgeir Barlaup

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ulrich Pulg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bjørnar Skår

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »